Phân tích - Nhận định

Tranh cãi thời điểm nộp tiền sử dụng đất khi đầu tư dự án nhà ở

Tranh cãi thời điểm nộp tiền sử dụng đất khi đầu tư dự án nhà ở

Cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất trước khi triển khai các bước tiếp theo trong khi doanh nghiệp muốn đóng tiền sau khi dự án được triển khai xây dựng.

Giá trị của Bất Động Sản BEEHOMES

Giá trị của Bất Động Sản BEEHOMES

Công ty khởi đầu thành công với dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản, đến nay BEEHOMES đã phát triển và lớn mạnh mở rộng hoạt dộng sang lĩnh vực đầu tư  BĐS.

Thị trường bất động sản Hải Phòng cuối năm

Thị trường bất động sản Hải Phòng cuối năm

Thị trường bất động sản Hải Phòng cuối năm